Commuzicatie

Commuzicatie is het startpunt voor verbetering van leiderschap, communicatie en innovatief vermogen met behulp van muziek. Wij bieden trainingen aan waarin deelnemers met stem en percussie aan de slag gaan. Niveau of ervaring is daarbij niet van belang.

Het gaat namelijk niet om de muziek, maar om de keuzes die je tijdens het spelen maakt. Wij leren je te kijken naar hoe je communiceert, hoe jij denkt dat anderen jouw intenties interpreteren, en hoe je leiding geeft of sturing ontvangt. Het geeft veel inzicht in hoe je initiatief neemt, en het legt de voorwaarden tot innovatie bloot.

Communicatie leiderschapstraining
IMG_2051

Uit je comfortzone

Doordat we je uit je bekende patronen halen, nodigen de trainingen uit tot experimenteren met het effect van verandering in een gecontroleerde en veilige omgeving. Waar je tijdens werk je gedrag niet zomaar verandert, is dit een soort speeltuin waarin we je uitnodigen te improviseren met leiderschap en communicatie. Opnieuw doen maar dan anders.

De kracht van Luisteren

Communicatie en modern leiderschap bestaan uit zenden en ontvangen. De training van Commuzicatie behandelt beide aspecten en laat vooral zien wat het gevolg is van effectief luisteren.

Waar de meeste workshops gebaseerd zijn op het formuleren van je boodschap (zenden), is in deze training de noodzaak van luisteren (ontvangen) onderscheidend. Hoe weet je zeker op welke manier je boodschap is overgekomen? Commuzicatie gebruikt muzikale werkvormen om dit duidelijk te ervaren en om directe feedback te bieden op wat er gebeurt. Met als doel meer uit een organisatie te halen: ideeën komen sneller aan de oppervlakte en uitvoering verloopt doelmatiger en sneller.

En motivatie groeit omdat je gehoord wordt.

20170920_160548

Groepsdynamiek

Door muziek te maken met stem en percussie instrumenten, ontstaat de wil om samen iets te bereiken. Wanneer het doel duidelijk is, maar de weg nog niet, resteert de vraag hoe je dat met elkaar oplost. Zo werkt dat binnen organisaties en ook in de muziek. Sommigen wachten af, anderen nemen initiatief of improviseren, niet iedereen luistert, en sommigen willen wel iets maar zijn niet duidelijk.

Toch wil iedereen naar datzelfde doel…

Eerste fase

Hier draait het om het leren van muzikale technieken, het opbouwen van vertrouwen en de bewustwording van je eigen plek in een groep.

Tweede fase

Het bewust kunnen toepassen van de geleerde technieken. Je ervaart en oefent de effecten van verschillende typen leiderschap. Na feedback herhaal je dit, zodat je als in een laboratoriumsetting kunt experimenteren met jouw rol.

Derde fase

Dit stadium van de training, de evaluatie, laat zien wat je natuurlijke stijl van communicatie en sturing is. Belangrijk hierin is de kloof tussen de eigen perceptie hiervan en de waarneming van anderen. Velen zien dit als het belangrijkste leerdoel. Je leert namelijk dat het bewustzijn van deze communicatiekloof je persoonlijke effectiviteit sterk verbetert.